Tuesday, March 10, 2009

Hikmah dalam Berdakwah

Apabila mendengarkan kajian ini, silahkan melihat makalahnya juga. Klik di sini.

Hikmah dalam Berdakwah 1
Hikmah dalam Berdakwah 2
Hikmah dalam Berdakwah 3
Hikmah dalam Berdakwah 4
Hikmah dalam Berdakwah 5

No comments:

Post a Comment